Nobody logo w140 h40plus 27x27Logo MagusPrebert AssistansServiceAB w175

personlig assistent kvinna som ler

Vi erbjuder alla som jobbar hos oss som personliga assistenter bra arbetsförhållanden som kollektivavtal, utbildning, friskvårdspeng, företagshälsovård och ett trevligt bemötande. Alla anställda omfattas av Kommunals kollektivavtal för personliga assistener då vi är medlem i arbetgivarorganisationen Fremia (fd. KFO) och givetvis har vi tillstånd från Socialstyrelsen (idag IVO) för att bedriva personlig assistans.

För att kunna följa alla lagar och regler som reglerar vad som gäller inom personlig assistans och för assistansanordnare t.ex. LSS, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, Tystnadsplikten, Lex Sarah, Lex Maria, SOL samt olika lokala regler i olika kommuner får vi löpande information från vår organisation Fremia (fd. KFO) samt går olika utbildningar vid behov.

Omväxling & bra arbetsförhållanden för dig som assistent är viktigt för oss

Nobody AB och MP Assistans Service AB är två små assistansbolag som samarbetar för att ge vår personal mer omväxling samtidigt som vi delar samma värderingar gällande personlig assistans. Ett omväxlande arbete där du utvecklas och växer som människa samtidigt som du utvecklar unika relationer med kollegor och assistansanvändare. För allt hänger ihop, då bra personal ger bra assistans!

Kärnan i ditt arbete som personlig assistent är att hjälpa en människa att leva det liv han/hon/hen skulle ha levt utan sin funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Det råder ibland olika uppfattningar om vilka arbetsuppgifter en personlig assistent ska utföra. Det beror dels på att det är ett ungt yrke, men framför allt beror det på att varje assistansberättigad har sina unika behov och önskemål, som alla människor.

Du blir en "möjlig-görare"

Det är alltid den assistansberättigade som avgör hur, när och av vem den personliga assistansen ska utföras. Det kan vara arbetsuppgifter som hjälp med de mest grundläggande behoven, exempelvis förflyttningar, på- och avklädning och toalettbesök. Men det kan också vara vardagsbestyr som att tvätta, städa, diska och handla mat. En del assistansberättigade har ett arbete, då finns du med på arbetsplatsen. Några har familj och då finns du med som "möjlig-görare". Du gör också ett aktivt fritidsliv möjligt.

Som personlig assistent får du vara beredd på att vara mångsysslare. Ett omväxlande arbete där Du har en oerhört viktig roll.


Som personlig assistent är ditt yrke att utföra allt det som den assistansansberättigade du arbetar hos skulle ha gjort om han eller hon kunde. Det kan alltså vara precis vad som helst. Men det finns naturligtvis gränser, lagar och regler som du och vi som arbetsgivare måste förhålla oss till. Hur omfattande assistentens arbete är beror på  den assistansberättigades funktionshinder och hur beslutet om personlig assistans är utformat. Naturligtvis skall hänsyn tas till kollektivavtalet, arbetstidslagen och övriga bestämmelser som rör dig som arbetar.

Personlig assistans = hemtjänst? - 
Inte alls!

Målsättningen med reformen var ökad respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Som vi redan konstaterat ska du som personlig assistent utföra allt det som den assistansberättigade skulle ha gjort själv om han eller hon kunde. Nyckelorden är här ”kunde” och "välja själv". Den assistansberättigade ska alltså i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i allt ni gör och väljer att göra det som hade varit normalt för en person i motsvarande ålder och livs situation sätter alltså ramarna för arbetsuppgifterna. Detta gör stor skillnad mellan personlig assistans och hemtjänst!

Kom till oss och bli en "möjlig-görare" som ger frihet.